Visst finns det en marknad för mera bioenergi

Så var jag tillbaka från resan till ”Energy Opportunites – Making things happend” i Sault St Marie i Ontario Kanada. Även om konferensen utgick från det som händer i Ontario, och då främst i norra delarna, fick vi ändå en god överblick på vad som händer i hela Kanada. Mycket förnybar energi, solel (paneler tillverkas i Sault Ste Marie), vindkraft, vattenkraft och inte minst en hel del bioenergi. Efter konferensen genomfördes en resa norrut längs Lake Superior med matchmaking möten i Wawa, Marathon, Red Rocks och Thunder Bay. Här finns utan tvekan många goda möjligheter till samarbeten både när det gäller FoU och rena affärer, men också flera barriärer att överbrygga.
Ontario är till ytan lite mer än dubbelt så stort som Sverige, har 13 milj invånare och är defenitivt en av de mest bioenergivänliga delstaterna i Kanada. Man har t ex beslutat att fasa ut all kolanvändning i delstaten! Av Ontarios c:a 4 milj bostäder finns det 1,4 milj bostäder som är ”off grid” och som därmed saknar tillgång till naturgas. I dessa områden har priset på olja, propan och el stigit kraftigt under de senaste åren och det finns ett stort intresse för att hitta alternativ till dessa. Ett genomsnittligt hushåll i Ontario lägger 4 434 CAD (c:a 28 000 SEK) på energi, vilket motsvarar ungefär 8 % av hushållens utgifter. Det finns skogsenergi i stor mängd även om det saknas logistik och företag som hanterar detta. Det finns en uppbyggd pelletsindustri som har en kapacitet att tillverka ungefär 1 milj ton pellets per år, även om försäljningen just nu är inriktad på export (till UK). För er som vill veta mer om Kanada och Ontario är ni välkommen att kontakta mig så skickar jag över en reserapport med vändande e-mail.
Under min vistelse i Kanada kunde jag också i media följa det så kallade mellanvalet i USA, där republikanerna partiet vann en storseger. Man tog kontroll över Senaten och förstärkte sin majoritet i Representanthuset. Republikanerna, och framför allt den konservativa så kallade The Party rörelsen, har allt mer profilerat sig med att ifrågasätta hela vetenskapen kring ”Global warming”. Detta oroar mig när det gäller möjligheterna att komma framåt i klimatfrågan vid det pågående klimatmötet i Lima och det kommande klimatmötet (COP21) i Paris. Även handelsavtalet som skall förhandlas mellan USA och Europa kan komma att påverkas då alla internationella avtal måste passera Senaten för att bli godkända.
Professorerna John Hassler, Per Krusell och Jonas Nycander menar att handeln med utsläpp enligt Kyotoprotokollet har varit verkningslös och att världen borde i stället snabbt enas om en lägsta nivå på koldioxidskatt. Jag kan lätt hålla med om slutsatserna som presenteras. En sådan koldioxidskatts (-avgift) huvudsakliga fördel är ju att alla vet vad det kostar och att signalen att man måste komma bort från en fossilbaserad ekonomi är tydlig. Ett system där vi i Sverige redan kan visa på att att det faktiskt går införa en skatt utan betydande negativa konsekvenser. Skatten skulle inte heller hota andra länders utveckling utan kanske till och med vara gynnsam, eftersom en koldioxidskatt ger staten intäkter och är mindre skadlig och enklare att administrera än många andra skatter. Kanske en framkomlig väg då det verkar som att även Kina kan vara intresserad av en sådan lösning.
I vårt land verkar det ibland som att vi passerat ”peak bioenergy”. Sedan omkring 2010 har den positiva utvecklingen avstannat och till och med minskat på vissa marknadssegment. De flesta så kallade ”low hanging fruits” är redan plockade. Men trots detta vill jag peka på att det finns en marknad för att använda ändå mer bioenergi – inte bara i Kanada utan även i här hemma i Sverige.
Enligt Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) levererades det år 2013 736 262 kbm EO1 och 597 695 kbm tyngre eldningsoljor till den svenska marknaden. Det mesta av denna olja används i pannor som idag har återbetalning av skatt. En skattesubvention som nu avvecklas.
En annan marknad är att producera el i våra fjärrvärmeverk. Enligt Svebios beräkningar, kan man genom att utnyttja fjärrvärmen som kylkrets, och med hög verkningsgrad, öka elproduktionen i landets bioenergieldade värmeverk från dagens dryga 10 TWh till närmare 30 TWh. Det motsvarar med andra ord att bioenergi redan idag kan producera nästan hälften av den el som kärnkraften levererar idag. Även utrustning för att tillverka processånga med bioenergi är idag en växande marknad.
Energimyndigheten pekar samtidigt på att det fortfarande finns 180 000 svenska villaägare med eluppvärmning som skulle kunna spara många tusenlappar på att se över sitt uppvärmningssystem. Om jag bara gör ett överslag så skulle dessa 180 000 elvärmda hus motsvara ett marknadsvärde på ungefär 730 000 ton pellets, vilket med dagens pelletspris motsvarar ett försäljningsvärde på minst 1 825 miljoner kr. En inte obetydlig marknad.
Så visst finns det fortfarande en marknad för mer bioenergi även i vårt land, men marknaden är ändå större utomlands. I Kanada, liksom säkert även på andra möjliga exportmarknader, finns fortfarande många ”low hanging fruits” som hänger så lågt att man måste gå ner på knä för att plocka dem.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s