Några tankar om uppvärmning

I dag värms de flesta lägenheter och offentliga byggnader med fjärrvärme. Enligt Energimyndightens statistik från 2013 står fjärrvärmen för 83 % av uppvärmd yta i flerbostadshusen och 77 % av ytan i offentliga lokaler. Energianvändningen för detta marknadssegment tillsammans var för 2013 46 TWh. Under 2013 stod oljan för 1 % av behoven i flerbostadshusen och 2 % av behovet i lokalerna. Därmed är väl oljan i princip borta. 
 
Nästa steg är att avveckla oljeanvändningen i den del av industrin som i dag har skatterabatt. Här pågår en planmässig avvecklingen redan till årsskiftet då en skatterabatt på 928 kronor per kubikmeter olja försvinner. Regeringen har även aviserat att helt avskaffa rabatten 2016. Genom att byta till biobränslen som pellets, pulver, bioolja eller biogas finns stora pengar att spara samtidigt som vi minskar utsläppen av växthusgaser. Jag vill puffa lite extra för en serie av konferenser riktade till just de beslutsfattare inom industrin som nu kommer att få ökade kostnader för oljeanvändning. Jag var med i Örebro den 2 december. Efter årsskiftet står Gävle och Luleå på tur. Ladda ner inbjudan här
I veckan hittade jag även en intressant hemsida från SMHI där man grafiskt åskådliggör klimatfrågan. Genom olika samhällsaktörer kan man dra slutsatser om hur vårt agerande kan påverka framtiden och hur det påverkar oss. SMHI har sammanställt globala klimatscenarier och mer detaljerade, regionala scenarier som handlar om flera tänkbara utvecklingar. Här hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data. Här finns också förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram.
Jag vill även passa på att kommentera den senaste tidens uppgifter i media om att bioenergianvändningen i villor och småhus är en stor källa till ohälsa och en källa till sanitära olägenheter i många tätorter. Ingen rök utan eld kan man tycka. Och visst är det så att vedeldning orsakar problem. Nästan 300 000 av landets ungefär 2 miljoner villor använder en bioenergieldad panna för sitt värmebehov, och ännu 2012 var fortfarande ungefär 40 % av alla fastbränsleldade pannor i riket av föråldrad teknik. Det är främst dessa gammal pannor som orsakar problemen. I takt med att gamla pannor byts mot nya, och installeras så att de uppfyller redan nu gällande krav, så minskar emissionerna till några enstaka procent av de tidigare nivåerna.
Men är rök och stoft ett stort problem? Låt mig ta ett exempel. 2013 fanns det i Västra Götaland 286 804 taxerade småhusenheter. År 2012 fanns det enligt SRV:s (Räddningsverket) samlade statistik för Västra Götalandsregionen 53 552 småhus som använder fastbränsle som energibärare. Av dessa hade 22 298 fastigheter pannor som inte uppfyller dagens miljökrav i BBR21. Det är alltså mindre än 10 procent av villorna i Västra Götaland som har gamla dåliga pannor. De flesta av dessa finns dessutom utanför tätorterna där fjärrvärmen inte är utbyggd.
Att EU:s medlemsländer i oktober röstat fram nya och strängare krav på fastbränslepannor som kommer att bli Europastandard efter den 1 januari 2020 förstärker bilden av att de problem som vi ibland ser idag är av övergående natur. Mer om detta finns på Energimyndighetens hemsida.
Men därmed inte sagt att det är bra som det är. Att mer än varannan vedeldad panna inte uppfyller miljökraven är ett underkännande av såväl branschen som myndigheternas förmåga att göra något. Även om problemen mot bakgrund ovan inte motiverar speciellt prioriterade åtgärder, så innebär in facto de gamla pannorna att de är och kommer att bli klagomål och negativa skriverier i media. För enskilda personer som drabbas är det dessutom av föga tröst att problemen inte prioriteras av myndighterna.
Totalt för riket är det närmare 118 000 gamla dåliga vedpannor som behöver bytas ut. Mårten Sohlman på branschorganisationen SBBA menar att de flesta svenska panntillverkare redan idag klarar även de nya och strängare kraven, och att det inte finns något hinder för Sverige, eller något annat medlemsland, att införa dessa krav tidigare.
Jag vill gärna hålla med Mårten om att dett vore bra om vi kunde få bort den dåliga vedeldningen så fort som möjligt. Med rätt teknik så är fastbränsleeldningen en viktig resurs när det gäller miljö- och klimatanpassad energiförsörjning. Om vi får fler Goda Exempel kanske detta skulle kunna bidra till att bromsa användningen av högvärdig elström för uppvärmning. Vår elström behövs bättre för att sprida ljus och uträtta arbete än att få 20 grader varmt.
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s