”Nån-annan-ismen” verkar vara vår bransch ledstjärna!

Vi klagar ofta på att värmepumparna tar över, att vår bransch är på väg att somna in. Många är besvikna på våra politiker och myndigheter som vi upplever att inte lyssnar på oss. Men vad gör vi egentligen åt detta? Vi skyller på att vi har inte tid, vi har inte råd eller ens orken att göra något, utan vi förväntar oss att någon annan skall göra allt i vårt ställe! Det duger inte att sitta i sin egen kammare och hoppas på att andra göra jobbet så att man kan slinka in när tillfällen bjuds. Detta är ”Nån-annan-ismen” i full blomning.

Visst det är mycket som måste göras, och ofta saker som kanske inte direkt har bäring i det egna företagets vardagsproblem. Saker som lätt faller mellan stolarna därför att ingen känner att man äger frågan. Det kan handla om allt från dåliga upphandlingsunderlag vid offentlig upphandling, undermåliga installationer och dålig energirådgivning till krångliga bidragsregler och bristen på stöd när det gäller t ex att komma ut på nya exportmarknader. ”Ensam är inte stark” – skall vi lyckas, att vända utvecklingen till något positivt, måste vi alla samarbeta och hjälpas åt.

IRETI-projektet är ett sådant projekt som tar tag i just de frågor som hamnat mellan stolarna. Här är det företagen som sätter ribban och avgör vad som projektet skall utvecklas till. Två gånger per år samlas vi till ”Nätverksmöte” som pågår från ”lunch till lunch”. Detta för att vi även skall få möjlighet till en kvälls samvaro under lite mer lättsamma former. Höstens möte är ”internt” där vi inom branschen diskuterar vad som behöver göras. Försommarens nätverksmöte den 16 – 17:e juni är ”öppet för alla som är intresserade” vilket betyder att vi här bredare vill föra ut det arbeten vi gjort under vintern och samtidigt visa upp att branschen finns och vill växa.

När IRETI-projekten inleddes under sommaren 2013 var målsättningen att etablera en gemensam plattform för små och medelstora företag i bioenergibranschen som vill växa genom att etablera sig på nya marknader. Detta ska ske genom att:

– Etablera IRETI som en gemensam aktör för med ansvar för samordningsinsatser
– Utveckla nya produkter och affärer genom att skapa en fysiskt test- och utvecklingsplatsplats
– Erbjuda företaganpassad exporthjälp med ökad närvaro på internationella konferenser
– Initiera bättre anpassad utbildning och informatio
– Ta hand om, och arrangera besöksresor

IRETI-projektet delfinansieras av bl a VGR som till 2016 står för 20 % av kostnaderna upp till 2,4 milj kr, men projektet söker naturligtvis hela tiden ytterligare finansiering som kan hålla kostnaderna nere för företagen. Idag finns lite drygt 120 e-mailadresser på Nätverkets sändlista, varav ett drygt 30-tal företag är lite aktivare. Det kostar initialt inget att vara med på sändlistan, och den är öppen för alla som vill få nyhetsbrev och hålla sig uppdaterad med vad som är på gång. Först när man väljer att gå med i en aktivitet, eller bjuder in andra i nätverket att delta i en egen aktivitet, synliggör man de kostnader som uppstår och låter IRETI-projektet använda dessa som motfinansiering i projektredovisningen. På så sätt kan vi fördela kostnader, ökar samverkan i branschen och få fler företag som vågar satsa på att växa i nya marknader.

Så här ett år in i projektet är det dags att göra en första summering av vad vi åstadkommit. Vi har etablerats som en gemensam samordnande aktör. Vi har fått företag att samverka när det gäller att ta fram förslag till Yh-utbildning av Energisystemtekniker, vi har börjat titta på vad vi kan göra åt offentlig upphandling och vi har prioriterat att synas på framförallt marknaderna i England, USA och Kanada. Men vi har ännu mycket kvar att göra, och än saknar jag ett större engagemang från många av de företag som jag nog trodde skulle vara mer intresserade. Har man verkligen så fullt upp i det egna företaget att man inte hinner engagera sig i något utöver den dagliga verksamheten? Det är väl som alltid en prioriteringsfråga.

Som projektledare ser jag det som min uppgift att ta tag i de frågor som företagen anser vara viktiga, äga problemen och föreslå aktiviteter som kan bidra till att situationen blir bättre. Som avsändare av ett förslag är det också min skyldighet att förmedla detta på ett sätt så att mottagaren förstår. Men detta kräver samtidigt att vi bryter den utbredda ”Nån-annan-ismen” som råder i branschen. Om inte företagen i nätverket ställer upp på möten och aktiviteter finns heller ingen legitimitet för hela projektet, och då finns det all anledning för mig att se över hur det fortsätta projektarbetet ska se ut. Det kan naturligtvis vara så att ni tycker att upplägget behöver förändras och att projektet skall ha en annan projektledning, och genom att delta kan man göra sin stämma hörd.

Bara genom att vara aktiv och delta i nätverksmöten, och de aktiviteter som där vaskas fram, kan vi visa att vi står bakom det arbete som sker inom IRETI-projektet. Visar vi inte detta tydligt vinner vi aldrig det gehör vi behöver hos våra beslutsfattare. Men genom att delta hittar vi samtidigt nya projekt och nya samarbetespartners och kan lättare påverka våra möjligheter att utvecklas.

Jag vill med dessa ord understryka vikten av att så många som möjligt verkligen ställer upp och kommer till Nätverksmötet i Lidköping den 16- 17:e juni. Programmet innehåller många at de prioriterade arbetsområden som IRETI-projektet arbetat med sedan höstens nätverksmöte. Förutom att lyssna till en debatt med några av våra Riksdagsmän kommer vi att få information om de nya EU-reglerna för certifiering av energiinstallatörer som nu börjat gälla. Vidare kommer vi att behandla vad vi som företagare kan göra för att få bättre upphandlingsunderlag vid Offentlig Upphandling. Representanter för våra myndigheter kommer att informera om hur samhällets olika stödprogram kan bidra till att våra branschföretag ska kunna utveckla sina produkter och komma ut på nya marknader. Med fokus på export får vi en genomlysning av möjligheterna på de exportmarknader som nätverket lyft fram som prioriterade: USA, Kanada och Storbritannien. Marknader där enstaka procent marknadsandel kan värderas i miljarder.

Du anmäler dig via ett e-mail till bengt@afabinfo.com eller via telefon 0510- 262 35. Anmälan – gärna så tidigt som möjligt så att vi får boka måltider och rätt storlek på lokal i Sockerbruket. Kostnaden är 950 kr (exkl. moms) per person, som går till måltider och reseersättning till våra föredragshållare.

SNÄLLA – låt oss bryta ”Nån-annan-ismen” och hjälp till att påverka era kollegor i branschen att komma till ´Lidköping. Tillsammans kan vi göra skillnad – bara vi vill! Och det vill vi väl?

 

 

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s