Citizens Climate Lobby (CCL) startade i USA

Jag vill i detta inlägg ge lite uppmärksamhet åt CCL som nu även finns representerat i Sverige. Jag har här direkt kopierat från deras hemsida nedanstående text som jag tycker i många stycken är tänkvärd. Det handlar om vad man skulle kunna kalla en ekonomisk grundlag, ”Så länge de fossila bränslena är billigast kommer de att förbrännas”. Lösningen man föreslår bygger på en Stadigt stigande koldioxidskatt med 100 % utbetalning.

Om vi ska klara att minska utsläppen av koldioxid från fossila bränslen måste dessa alltså bli dyrare. Det gör vi enklast med en skatt som läggs på alla fossila bränslen vid införseln till Sverige (eller ännu bättre, EU). Skatten ska vara anpassad efter hur mycket koldioxid som respektive bränsle skapar vid förbränning. Alltså högre för kol än för olja, och högre för olja än för gas. Men vi vill inte bara minska utsläppen, vi vill stoppa dem helt. Därför måste de fossila bränslena göras dyrare och dyrare, år efter år. Detta åstadkommer vi med en stadigt stigande koldioxidskatt, år efter år, tills alla fossila bränslen försvunnit ur handeln.

Ett viktigt problem med en stadigt stigande koldioxidskatt är att allmänheten kommer att drabbas av prishöjningarna på fossila bränslen. Och det är ju meningen med denna skatt! Så hur får vi allmänheten att acceptera dessa stadigt stigande priser på fossila bränslen?

Jo, vi delar ut hela intäkten från koldioxidskatten till allmänheten igen i lika stora delar till varje vuxen medborgare (och halv andel till högst 2 barn per familj). Varje vuxen medborgare får alltså varje månad på sitt skattekonto sin del av hela koldioxidskattens intäkt till staten. Staten behåller inte ett enda öre! Hela skatten delas ut igen, i lika stora delar.

Priserna på de fossila bränslena och på alla varor som producerats med fossila bränslen kommer att stiga, men majoriteten av befolkningen kommer upptäcka att skatteåterbäringen från koldioxid­skatten blir lika stor som, eller större än,  dessa kostnadsökningar. Och därmed garanteras väljarnas stöd för denna skatt. (Erfarenheterna från British Columbia, den västra provinsen i Kanada, där man infört en koldioxidskatt som påminner om detta förslag visar att majoriteten av väljarna vill ha kvar koldioxidskatten där.)

Effekten av skatten kommer att bli att allt fler människor försöker undvika att köpa de allt dyrare fossila bränslena. Och det är just detta vi vill uppnå! Kreativiteten hos befolkningen kommer att skapa massor av koldioxidfria lösningar efterhand som priserna på fossila bränslen stiger.

Det är viktigt att starta med en liten skatt, som får växa år efter år. Både medborgarna och företagen behöver tid att ställa om. Efterhand kommer fler och fler att minska sin konsumtion av fossila bränslen genom tilläggsisolering, annat val av uppvärmning, effektivare transporter, osv.

Och ganska snart kommer de hållbara energialternativen att vara de billigaste! Inga subventioner av vindel och solel kommer att behövas. Staten kan koncentrera sig på att underlätta utbyggnaden av hållbar energiproduktion genom att ta bort hinder och bygga ut smarta elnät.

Man måste tydligt tala om att koldioxidskatten på fossila bränslen kommer att höjas år efter år tills all förbränning av fossila bränslen har upphört. Bara genom sådana besked kommer både allmänhet och företag att inse spelreglerna och kunna anpassa sig till dem. Och sedan behöver staten inte längre försöka avgöra vilka klimatåtgärder som är bäst (och subventionera dem). När politikerna väl lagt fast att koldioxidskatten kommer att höjas år efter år tills alla fossila bränslen försvunnit ur handeln, kan marknaden själv avgöra vilka alternativ till de fossila bränslena som är mest lönsamma.

Är detta realistiskt? Ja, faktum är att det är det enda riktigt realistiska verktyget som hittills presenterats.

Stadigt stigande koldioxidskatt med 100 % utbetalning

  • löser själva problemet, vilket inte många andra verktyg gör
  • är otroligt enkel att införa, ingen ny administration behövs, eftersom Skatteverk och skattekonton redan finns
  • är rättvis: de som förstör klimatet måste betala för denna förstörelse och de andra slipper
  • kan införas mycket snabbt – och det behövs! Klimat­förändringen väntar inte…!

Men stadigt stigande koldioxidskatt har ändå några viktiga nackdelar som måste hanteras. Alla medborgare har inte samma chans att undvika att använda fossila bränslen. Glesbygd med dålig kollektivtrafik är mer bilberoende än andra delar av landet. Men att vara bilberoende är inte samma sak som att vara beroende av fossila bränslen. Det finns andra drivmedel som biogas och el, och staten måste aktivt underlätta övergången till fossilfria bränslen i glesbygden. Och kommunerna måste sluta planera bebyggelse i områden där kollektivtrafik inte bär sig. Men detta är ju just vad som krävs om klimatförändringen ska stoppas.

En invändning som förts fram mot denna typ av koldioxidskatt är att alla äldre inte behöver utdelning av skatten eftersom de inte använder lika mycket fossila bränslen. Men de röstar. Och vem ska avgöra vilka som behöver skatte­utdelningen? Det är enklast att ha ett rättvist system där alla får lika stor andel av skatteintäkten. (Jämför med barnbidragen. Det finns många som inte behöver barnbidrag, men det har ansetts rättvist att alla får samma bidrag ändå.)

Stadigt stigande koldioxidskatt med full utbetalning har en enorm fördel i att den kan accepteras av hela den politiska skalan från vänster till höger. Skatten ökar inte skattetrycket och orsakar inte ökad byråkrati. Den kan införas snabbt och överlåter åt marknaden att lösa klimatproblemet, genom att stimulera hela samhället till att minska användningen av fossila bränslen. Kom upp med något bättre den som kan!

Allt fler ekonomer uttalar sig för denna skatt. Och i USA växer en allt starkare rörelse fram, som målmedvetet arbetar med att förklara fördelarna med stadigt stigande koldioxidskatt med full utbetalning. Den heter Citizens Climate Lobby (CCL). 

CCL arbetar strukturerat och målmedvetet enligt ett väl beprövat mönster. Metoden bygger på att utbilda de egna aktivisterna, att skriva insändare, delta i möten och inte minst, att uppvakta politiker och beslutsfattare och presentera förslaget om en stadigt stigande koldioxidskatt med full utbetalning. Verksamheten är organiserad i grupper som genomför en handlingsplan varje månad.

Klimatsvaret – CCL Sverige menar att vi behöver något liknande i Sverige, en mycket mer målmedveten insats för att påverka politiker och allmänhet. Och det är tyvärr mycket bråttom. CCL har en intressant och fungerande metod. Vi kan lära mycket av dem!

Har du lust att hjälpa till?  Hör av dig i så fall! Som Lester Brown säger: ”Att rädda civilisationen är ingen soffliggarsport!”.

PS  Enligt WTO-reglerna får ett land som inför en koldioxidskatt göra undantag för exportindustrin och även lägga en motsvarande tull på varor som producerats i ett land utan koldioxidskatt, så att varor från sådana länder inte får oskäliga prisfördelar. DS

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s