Programmet för IRETI:s Nätverksmöte den 16- 17 juni i Lidköping börjar bli klart

Sedan IRETI-projekten inleddes under sommaren 2013 har målsättningen varit att etablera en gemensam plattform för framförallt de små och medelstora företag inom bioenergibranschen som vill växa genom att etablera sig på nya marknader. Verksamheten ska ske i nära samarbete med företagen och på företagarnas villkor. Detta sker genom att:

  • Etablera IRETI som en gemensam aktör för med ansvar för samordningsinsatser
  • Utveckla nya produkter och affärer genom att skapa en fysiskt test- och utvecklingsplatsplats
  • Erbjuda företaganpassad exporthjälp med ökad närvaro på internationella mässor och konferenser
  • Initiera bättre anpassad utbildning och information till såväl fackfolk som slutanvändare
  • Ta hand om, och arrangera besöksresor för att visa vad vi kan

Som verksamhetsledare för IRETI-projekt är min uppgift att vara samordnare och koordinator för de aktiviteter som nätverkets företag vill att vi ska satsa på. Dessa aktiviteter tas fram gemensamt vid de nätverksmöten som vi håller två gånger per år. Försommarens möte har ett både digert och intressant program som även borde intressera många utanför de närmast aktiva. Vi har denna gång engagerart nyckelpersoner från både USA:s och Kanadas ambassader och även en tung företrädare från Storbritannien, för att presentera förutsättningarna att göra affärer på våra kanske viktigaste mottagarländer

Vi har också ett block där representanter för våra myndigheter tillsammans med VGR presenterar vad man från det offentliga kan bidra med i form av olika stöd och bidrag. Vi har också med ett block där fokus ligger på hur vi kan få bättre upphandlingsunderlag vid offentlig upphandling. Just detta är ett ständigt återkommande problem som företagen ofta lyfter fram. Alltför många underlag är under all kritik. Vi presenterar, och vi tittar närmare på, de nya reglerna för Certifiering av installatörer mm.

Som så mycket annat kokar det mesta ned till politiska beslut. Utan en politisk färdplan som läggs fast med trovärdiga och hållbara politiska beslut kommer vi inte att lyckas. Och ett supervalår som detta vill vi därför gärna ha en diskussion och en debatt mellan företrädare för de olika partierna. Eftersom vi jobbar nationellt och internationellt vill vi då helst se företrädare från politiker på riksdags- eller EU-nivå, eller politiker som är erkända som talesmän (eller kvinnor) i dessa frågor. Mer om programmet som det ser ut just nu hittar du här.

Att klimat, energi och miljöfrågan kommit bort i valdebatten kan tyckas lite märkligt då Novus i sin senaste väljarundersökning redovisade att svenska folket rankar frågan som valets viktigaste. Trots det verkar åtminstone vissa av riksdagspolitikerna se detta som en ”icke-fråga”. Än märkligare är att man inte prioriterar frågan högre mot den bakgrunden att de flesta politiker samtidigt säger sig värna om de små och medelstora företagen. Vår bransch bidrar till en kostnadseffektiv och trygg energiförsörjning i ett oroligt Europa. Vi genererar jobb och skatteintäkter i många glesbygdskommuner och vi ser till att försörja våra städer med både mat, råvaror och energi.

I detta fallet vill jag främst hänga ut Folkpartiet och Vänsterpartiet som har – trots flera påstötningar – inte visat något som helst intresse att vilja delta i den debatt debatten. Kristdemokrater och Socialdemokraterna har i alla fall svarat att man försöker hitta någon som kan företräda partiet i debatten i Lidköping. Centerpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet har direkt tackat ja och skickar tunga företrädare för partiet till Lidköping. 

Kan det möjligen vara så att det ovanstående är representativt för hur partierna värderar frågan, eller är det så att frågan inte känns lika aktuell när EU-valet är över och det är låååångt till riksdagsvalet i höst? Man kan naturligtvis ha åsikter kring vad en debatt i ”Lilla Lidköping” kan åstadkomma, eller ifrågasätta om IRETI-nätverket är ”rätt typ av arrangör”. Men oavsett vad man tycker så representerar de frågor som vi vill debattera vad många av våra företag vill att vi skall ta upp. Vårt arbete är alltid förankrat i företagen och har bärighet på det som just företagaren tycker är viktigt.

På IRETI:s sändlista står fler än 100-talet personer och företag, varav 35- 40 företag redan deltagit aktivt i några av de aktiviteter vi enats kring. Det kan vara både nya marknader och frågor som man upplever som barriärer och problem. IRETI:s uppgift är att ”äga och driva” de gemensamma frågor som annars lätt ”faller mellan stolarna”. Vi tror att det är företagen som vet bäst vad som behöver göras för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen.

Detta borde vara en viktig anledning att komma till Lidköping. Nätverksmötet den 16- 17 juni är ”öppet för alla”. Det betyder att alla som har ett intresse för att få veta lite mer om vad branschens företag tycker och tänker är välkomna.

Jag önskar härmed alla hjärtligt välkomna till Lidköping den 16- 17:e juni. 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s