Välkommen sköna maj…

Så här i hänryckningens tid har jag fastnat för en debattartikel av Billy Larsson, Fil dr i psykologi, och initiativtagare till nätuppropet Radikalisera klimatpolitiken nu. Billy menar att vi inte diskuterar rätt fråga i klimatdebatten och att resultatet därför har blivit en moralisk kollaps som få tycks se vidden av. Om vi istället diskuterade klimat­frågan som en etisk fråga där var och en som bidrar med utsläpp har ansvaret för att ta hand om dem får vi ett annat fokus. Då skulle kanske vissa personer och politiska grupperingar tvingas erkänna att man inte anser att vi har några plikter mot kommande generationer. Men då får de också vara beredda på kommande generationers kritik.

Hans tankar bygger på att det finns tre hinder. För det första menar han att vi inte förstått klimatfrågans karaktär då vi försöker lösa frågan med internationella förhandlingar och förhoppningar på ny teknik. För det andra har vi inte löst ansvarsfrågan och för det tredje så styrs politiken ofta av kortsiktighet. Här handlar det ofta om att vinna så många väljare som möjligt i nästa val snarare än att lösa långsiktiga samhällsproblem. Billy Larsson jämför också klimatfrågan med problemen med utsläpp av freoner, där vi alla kände mer direkt att vi var drabbade och att det därför var lättare att fatta verkningsfulla beslut.

Jag håller med om att klimatfrågans karaktär säkert skulle vinna på om vi fokuserade mer på rättvisa och etik för att komma till rätta med ansvarsfrågan, och jag håller också med om att klimatfrågan förmodligen den svåraste uppgift som mänskligheten ställts inför. Detta om vi skall nå de utsläppsmål som forskarna förespråkar. Här räcker det inte med att förhandlingar, kompromisser och tro på tekniska lösningar om vi inte löst ansvarsfrågan. Trots att det är uppenbart att nästan alla anser att utsläppen av växthusgaser måste minska, så härskar i verkligheten det Billy Larsson kallar ”nån-annan-ismen”. Någon annan bör göra det! eller Inte nu – men sen! Sätter man sig i traditionella förhandlingar blir det ofta ett kompromissande gör att resultaten blir mindre än de åtgärder forskarna ansett som nödvändiga. Sedan är det ”nån-annan-ismen” som bäddar för ursäkten att misslyckandet alltid var andra länders fel.

Intressant är också att Billy pekar på att vi som individer oftast tycker vi att politikerna ska göra mer, medan politikerna lika ofta betonar konsumenternas ansvar och länder tycker att det är andra länder som borde göra mer. Vår egen statsminister är, liksom jag själv och många med mig, inga undantag då vi gärna framhåller hur bra Sverige är på att minska utsläppen och att andra länder också borde bättra sig. När vi sedan lägger till att politiken styrs av kortsiktighet och att vinna så många nya röster som möjligt blir resultatet att åtgärder som måste göras får vänta. Det är svårt att fatta otydliga och obekväma beslut eftersom effekterna kanske inte sys omedelbart och drabbar andra länder långt borta och främst också kommande generationer. Är man inte drabbad personligen är det svårare att motivera nödvändiga åtgärder.

Så om vi skulle lägga en etisk grund på frågan så inser vi snart att de vars livsstil genererar mest utsläpp av växthusgaser är vi nu levande rika människor, medan de som drabbas oftast är andra än utsläpparna själva. Det är fattiga människor och kommande generationer. Det är just denna asymmetri som gör att den egoistiska motiveringen för åtgärder är svag i klimatfrågan. Jag tycker därför att Billy Larsson har en tänkvärd poäng när han sätter klimatfrågan i ett rättviseperspektiv. Motivation i klimatfrågan borde i stället främst komma från omtanken om vår gemensamma planet och kommande generationer. Vilka åtgärder vi är beredda att acceptera för att minska utsläppen beror till syvende och sist på vilket ansvar vi anser oss ha för kommande generationers välbefinnande. Frågan om vilket ansvar vi har för kommande generationer har dock hittills behandlats som en icke-fråga.

I sin debattartikel menar Billy Larsson vi borde erkänna att klimatförändringarna är pågående och att vi är i kris eftersom den förda klimatpolitiken har misslyckats. Vi borde därför diskutera klimatfrågan utifrån en grund där alla individer som genererar för höga utsläpp också har ett ansvar för att minska dessa. Detta oavsett vad andra gör. Med den utgångspunkten har vi bättre förutsättningar att lyckas. Då bryter vi nån-annan-ismens förlamande tvångströja. Men då måste vi först börja med att sluta klaga på andra och ta ansvar för våra egna utsläpp.

Jag klimatkompenserar min bilkörning med biokol från Ecoera AB. Vad gör du som läsare av detta för att ge ditt bidrag? Det vore mycket intressant att få in synpunkter på hur just du jobbar för att bryta ”nån-annan-ismen”. Jag tar tacksamt emot alla kreativa lösningar, och återkommer vid något lämpligt tillfälle med en sammanställning av vad vi som är intresserad av detta tillsammans bidrar med.

Till sist vill jag även lyfta på hatten för Roger Wässman på Tallmyra som i sann entreprenörsanda driver föräldragården med en lönsam smågrisproduktion med gott stöd från ved och växtodling. Roger Wässman säger sig vara född med grötslev. Yngst av fem syskon minns han föräldrarnas oro för ekonomin i det lilla blandlantbruket. Det tror han har lett till en kostnadsmedvetenhet när det kommer till maskininköp och andra investeringar. Det får aldrig bli slentrian i någonting. Vare sig det gäller personal eller inköp. Vi måste vara beredda på att vrida på varje sak, varje produkt. Varesig det behövs eller inte, säger Roger Wässman.

– Vedhanteringen är rolig. Jag levererar själv. Det är ett sätt att komma ut och träffa lite folk. Och det går att styra bra efter annat arbete på gården. Innan försäljning torkas all ved inomhus med hjälp av luftväxling. Det gör varan både lättare och av högre kvalitet. Och det visar också på en annan av företagets principer – att inte låta några lokaler stå tomma utan att generera vinst.

Tänk om vi alla så här i hänryckningens tid kunde bli lite bättre på att uppskatta det arbete som Roger Wässman och alla andra småföretagare och entreprenörer gör. Utan dessa eldsjälar stannar Sverige!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s