Islossning

Nu har flyttfåglarna börjat komma på allvar. Tranan har landat vid Hornborgasjön. Det betyder att våren på allvar nu har kommit till Västergötland. Nu hoppas jag på islossning även i branschen. Men tyvärr rapporterar många av våra företag att de senaste veckorna istället har varit ändå tystare än normalt, så ännu råder det vargavinter i branschen. Här råder det ”Tyst vår” för att citera Rachel Carsons boktitel som var väckarklockan som en gång förlöste västvärldens miljöengagemang. De utrustningar som offereras är till de företag som genom skatteomläggningen nu konverterar bort oljeeldning mot andra uppvärmningssystem.

Det är riktigt att vi i vårt land är långt mycket bättre än många andra länder. Men vi ser nu att den positiva utveckling som många vant sig vid har stannat av och att en till synes ”oändlig tillväxt” har bytts mot en negativ utveckling. Business-as-usual är inte längre hållbart när det gäller att vända den trenden inom vår bransch. Energihushållning, återvinning och hållbar användning av förnybar energi är förutsättningen inte bara för företagande och lokala skatteintäkter utan även för att komma till rätta med de krympande naturresurser och klimatförändringar som hotar vår egen globala överlevnad. När det gäller orsaken vill jag inte direkt peka ut någon enskild, utan menar att det idag istället är en brist på förståelse för helheten som genomsyrar många nivåer i vårt samhälle. Det är den förståelsen kring vad vår bransch betyder som måste öka.

Genom att uppmuntra våra politiket att sätta tydliga och långsiktiga mål, för hur vi ska minska våra utsläpp, så kan vi skapa förutsättningar för att vända utvecklingen uppåt igen samtidigt som vi skapar tillväxt och ökat företagande. Om vi klarar det, så klarar vi också samtidigt att uppfylla andra satta miljömål. Det är alltmer uppenbart och absolut nödvändigt att vi solidariskt hjälps åt för att minska vårt överutnyttjande av våra gemensamma naturtillgångar. Idag går det för långsamt, och till och med åt fel håll. Att rättfärdiga vårt eget agerande, med att andra länder är ändå sämre, är inte hållbart.

Föreställningen att bioenergianvändningen ökar gäller inte längre. Villfarelsen om att det skulle vara dyrt att minska vår klimatpåverkan, och för stunden billigast att låta bli, får tyvärr ett allt större gehör. Det gäller i Sverige likväl som på EU-nivå. Det är självklart att nästan allt företagande drivs av kundernas efterfrågan. Det gäller både den efterfrågan som finns idag liksom den efterfrågan som trovärdigt kan uppfattas som framtida. Vi skulle behöva en spelplan med bindande överenskommelser, konkreta mål, handlingsplaner och åtgärder som verkar hela vägen från de enskilda företagens nivå ända upp till de globala klimatförhandlingarna.

Om lagstiftningen inte är pådrivande och om företagen inte känner ett kundtryck för sitt produktutbud, tappar önskvärda förändringar fart. Därför vill vi uppmana alla kunder – och vi är alla kunder – att tänka och handla mer hållbart. Som bransch vill vi, tillsammans med beslutsfattare, myndigheter, återförsäljare och kunder, underlätta omställningen till ett hållbarare samhälle genom att vara med och finna lösningar för framtiden. Vi klarar detta om vi arbetar tillsammans och har stöd i de lagar och regler som skapas av våra beslutsfattare och myndigheter.

Jag har ofta betonat att framtiden för vår bransch kunnande och överlevnad ligger i att vi lyckas på en internationell arena. Men såväl stora som små företag behöver samtidigt också en hemmamarknad. Den är viktig för att utveckla nya produkter och pröva nya lösningar. Vi ser att tydligt att både lagstiftning och ekonomiska incitament kan förbättras, att beslutsunderlagen i offentlig upphandling alltför ofta är under all kritik och att utbildningen av framtida installatörer inte lever upp till högt ställda krav när det gäller systemtänkande och hållbara alternativ. Vi är också övertygade om att sådana åtgärder skulle vara lönsamma. Visst är det glädjande att vår svenska regering nu trycker på inom EU för att höja ribban när det gäller åtaganden efter 2020. Vi har inte längre råd att misslyckas. Men räcker det?

Det må vara roligare att prata om sol och vindenergi, om el-motorvägar och minskade emissioner. Men ibland kan det vara bra att stanna upp och göra ett litet räkne-expediment: En ordinär pelletsfabrik tillverkar c:a 40 000 ton pellets. Om denna produktion eldas med 80 % verkningsgrad och ersätter elvärme, skulle den ersätta ungefär 160 000 MWh elvärme. Det motsvarar 40 000 solenergianläggningar som var och en producerar 4 000 kWh. Samtidigt ökar hushållens köpkraft med c:a 80 milj kronor. Resultatet av en enda pelletsfabrik! Ändå talar vi mer om solenergi än om pellets! Varför?

Till skatteintäkterna kan vi räkna med att bioenergibranschen bidrar med 32 500 jobb i framförallt våra glesbygdskommuner, företag som jobbar med energibesparing (isolering, fönserbyten etc) sysselsätter 13 000 personer och återvinningsindustrin bidrar med ytterligare 18 600 jobb. Jag tycker att dessa branschföretag gör en insats som fördelar förtjänar en betydligt bättre uppmärksamhet, och att detta borde vara självklara argument att lyfta fram i debatten.

Men vad vi borde göra är en sak, vad vi in facto gör är en annan. Vi kanske vill dra åt samma håll, men det är inte lika roligt att prata om något som vi redan har, och som många uppfattar som något självklart. Men man saknar som bekant inte kon förrän båset ät tomt. Mot denna bakgrund är mitt budskap denna vecka att lyssna till vad vår bioenergibransch har att erbjuda. Vi behöver tydliga, bindande och långtgående överenskommelser, kombinerat med ekonomiska incitament, så att vi på en rättvis spelplan får kredit för alla de positiva sidoeffekter vår bransch faktiskt redan bidrar med.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s